Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony vimet.pl 


Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.vimet.pl jest Maciej Witek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ajatu Group Sp. z o.o. (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 679-31-89-052, REGON 384234341, adres poczty elektronicznej: biuro@vimet.pl - zwany dalej „Administratorem".

Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


Cel i zakres zbierania danych

 Zbieranie przez Administratora danych ma na celu:

• wykorzystanie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, 

• przetwarzanie następujących danych Usługobiorców (klientów): imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. 

Zebrane dane osobowe nie są przekazywane żadnemu innemu podmiotowi i służą jedynie do przygotowania oferty handlowej, stanowiącej odpowiedź na przesłane zapytanie.

Dodatkowo Administrator może wykorzystać dane do kontaktu w celu przedstawienia nowych towarów i usług. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych z systemu Administratora. 


Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz stronę). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator przetwarza dane zawarte w plikach typu cookie podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej w celu generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony internetowej. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.


Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: 

• żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

• wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.

W celu wykonania jednej z powyższych czynności prosimy o kontakt pod adresem biuro@vimet.pl


Postanowienia końcowe 

Strona internetowa www.vimet.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

vimet.pl - najlepsze meble metalowe